Edustajaksi YTHS:n itäisen alueen johtokuntaan - hae 2.6. mennessä!

Edustajaksi YTHS:n itäisen alueen johtokuntaan - hae 2.6. mennessä!

Haetaan opiskelijaedustajaa YTHS:n itäisen alueen johtokuntaan kalenterivuosille 2021-2022!

Johtokunnan tehtävänä on seurata alueen toimintaa ja alueella tehtävää terveyden edistämistoimintaa. Johtokunta tekee yhteistyötä alueen korkeakoulujen, ylioppilaskuntien, opiskelijakuntien, alueen julkisen terveydenhuollon ja muiden opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvien tahojen kanssa. Johtokunta ei tee päätöksiä, vaan se on sidosryhmien ja YTHS:n välinen yhteydenpitoon ja tiedonvaihtoon tarkoitettu toimielin.
Johtokunnan jäsenellä on oikeus tuoda johtokunnan kokoukseen keskusteluun asioita. Tästä syystä opiskelijakunta POKAna toivomme, että valittava edustaja sitoutuu pitämään tiiviin tiedonkulkuyhteyden POKAan ja omaa rohkeutta nostaa johtokunnassa esiin opiskelijoiden tai POKAn palautetta tai edustajan omia kokemuksia.


Hae nyt – 2.6. mennessä! Vapaamuotoiset hakemukset: .

Lisätietoja: .