Edustajiston täydennysvaalit 27.- 29.2.2024

Edustajiston täydennysvaalit 27.- 29.2.2024

TIEDOTE - OPISKELIJAKUNTA POKAN EDUSTAJISTON TÄYDENNYSVAALIT 2024

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA järjesti edustajiston täydennysvaalit sähköisesti ajalla 27.2.2024 kello 12.00 - 29.2.2024 kello 12.00

Täydennysvaaleissa ääniä annettiin 76 jolloin äänestysprosentiksi muodostui 5,38 %.

Edustajiston täydennysvaaleissa edustajiston jäseneksi vuodelle 2024 on valittu seuraava henkilö: Kaisla Kuunvarjo

Varajäseniksi valittiin: Hanna Miettinen ja Jouni Jokela

Vaalituloksen vahvisti opiskelijakunta POKAn edustajisto 29.2.2024 järjestetyssä kokouksessa.

---

TIEDOTE - OPISKELIJAKUNTA POKAN EDUSTAJISTON TÄYDENNYSVAALIT 2024

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn keskusvaalilautakunta kokoontui 13.2.2024. Keskusvaalilautakunta hyväksyi yhden ehdokaslistan ja kolme ehdokashakemusta. Ehdokkaista yksi valitaan edustajiston jäseneksi ja kaksi muuta toimivat varajäseninä.

Kokouksessa jaettiin ehdokkaille äänestysnumerot.

POKAn yleinen vaalilista äänestysnumero

Kaisla Kuunvarjo, hoitotyö 2

Hanna Miettinen, media-ala 3

Jouni Jokela, Industrial Management 4

Vaalit järjestetään 27.2.2024 klo 12.00 - 29.2.2024 klo 12.00. Jokainen opiskelijakunta POKAn jäsen on äänioikeutettu. Äänioikeuden voi varmistaa POKAn toimistoilta toimiston aukioloaikoina 19.2.2024 alkaen.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Nina Yletyinen, puh. 044 060 6472,
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Joonas Sallinen, puh. 044 060 6473,

---

VAALIKUULUTUS

Karelia-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta POKA järjestää edustajiston täydennysvaalit 27.2.2024 klo 12.00 - 29.2.2024 klo 12.00.

Vaalit järjestetään sähköisesti.

Edustajiston vaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun lukuvuodelle 2023-2024 tai kevätlukukaudelle 2024. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautuneet päätoimiset opiskelijat.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeuden voi varmistaa POKAn toimistoilta toimiston aukioloaikoina 19.2.2024 alkaen. Äänioikeutettujen luetteloon kohdistetut oikaisuvaatimukset tulee jättää kirjallisesti ensimmäiseen vaalipäivään mennessä.

Opiskelijakunta POKAn edustajiston täydennysvaaleissa valitaan yksi (1) jäsen. Loput ehdokkaat toimivat varajäseninä. Edustajiston toimikausi on vuosi 2024.

Ehdokkaaksi asettuminen

Edustajiston vaaleihin voivat asettua ehdolle kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Vaalit suoritetaan suhteellisina listavaaleina.
Ilmoittautumisessa käytetään keskusvaalilautakunnan hyväksymää ehdokaslomaketta, jonka voi saada opiskelijakunnan toimistoilta tai tulostaa POKAn nettisivuilta. Ehdokkaan tulee kuulua myös vaalilistaan. Vaalilistaan voi asettaa enintään viisi (5) ehdokasta ja ehdokas voi kuulua vain yhteen (1) listaan kerrallaan. Listan ehdokkaan/ehdokkaiden on nimettävä listalle asiahenkilö, jonka on oltava opiskelijakunnan jäsen. Vaalilistan nimessä on esiinnyttävä sana “vaalilista”.

Vaalilistat ja ehdokaslomakkeet tulee toimittaa POKAn toimistoille tai sähköpostitse osoitteeseen tai 13.2.2024 klo 15.00 mennessä. Listat ja ehdokaslomakkeet voi toimittaa myös postitse.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Nina Yletyinen, puh. 044 060 6472,
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Joonas Sallinen,

Lomakkeet:

Vaalilistan ilmoittautumislomake
Ehdokaslomake