Etäopiskelukyselyn paikalliset tulokset on julkaistu!

Etäopiskelukyselyn paikalliset tulokset on julkaistu!

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat toteuttivat yhdessä keväällä 2021 kyselyn amk-opiskelijoille heidän kokemuksistaan vuoden kestäneeltä pandemia-ajalta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 7 341 opiskelijaa 19 ammattikorkeakoulusta. Vastausprosentti oli 5,8%. Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Paikallisesti kyselyyn vastasi 318 Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisiä vastauksia oli 315 ja englanninkielisiä vastauksia kolme (3). POKA ylsi tällä vastaus määrällä kolmannelle sijalle eniten vastauksia saaneiden korkeakoulujen tasolla (vastaajien määrä suhteutettuna korkeakoulun opiskelija määrään). Kysely oli avoinna kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 19.4.-25.4. välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, lomake täytettiin nimettömänä ja yksittäisiä vastaajia ei voitu yhdistää vastauksiin. Kyselyn päätteeksi vastaajalla oli halutessaan mahdollisuus osallistua arvontaan, johon osallistuttiin erillisellä lomakkeella. Näin vastaajien tietoja ei voinut yhdistää etäopiskelukyselyn vastauksiin. POKA viesti etäopiskelukyselystä sähköpostilla, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, Discordissa, uutiskirjeissä sekä Pakissa.

Kysely koostui viidestä eri osiosta:
- Taustakysymykset
- Jaksaminen
- Opetus
- Talous
- Toiveet korkeakoululle ja opiskelijakunnalle

Poimintoja koosteesta:

- Huolestuttavaa on, että yli puolet vastaajista kertoo heidän opiskelumotivaationsa heikentyneen jonkin verran tai paljon.

- Huolestuttavaa on, että suurin osa vastaajista kertoo henkisen jaksamisen ja mielenterveyden heikentyneen jonkin verran tai paljon etäopiskelu ja pandemia-aikana.

- Myös yksinäisyys nousee esille vahvasti jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvissä teemoissa.

- Usea vastaaja kertoo, että tehtävien määrä on lisääntynyt tai että opetusta on korvattu itsenäisillä tehtävillä.

- Suurin osa vastaajista kertoo, että lähiopetuksessa on toteutunut turvavälit ja että kasvomaskit ja käsidesit on olleet oikeaoppisesti käytössä.

- Usea vastaaja mainitsee talouteen vaikuttavan sen, että lounaan joutuu tekemään itse opiskelijalounaan sijasta ja ruokaa täytyy ostaa enemmän.

- Opiskelijat toivovat, että heiltä kysyttäisiin enemmän, mitä heille kuuluu.


Käy lukemassa kyselyn tulosten koonti kokonaisuudessaan täältä!

Lisätietoja kyselystä ja sen toteuttamisesta

Aino Pesonen
Hyvinvoinnin hanketyöntekijä

+358 50 303 3009