EVVK 12/2019

EVVK 12/2019

Edunvalvonnan välikatsaus (tuttavallisemmin EVVK) on yhteenveto asioista, mitä POKAn hallitus on tehnyt ajaakseen opiskelijoiden asioita ja hyvinvointia!

Kareliassa kuunnellaan opiskelijaa
Myös riviopiskelija voi saada äänensä kuuluviin Kareliassa. Syksyn aikana on valittu esimerkiksi POKAn edustajisto ja hallitus, sekä tutkintolautakunnan opiskelijaedustaja. Nämä opiskelijat tuovat opiskelijanäkökulmaa päätöksien tekoon. POKA on myös syksyn aikana kouluttanut tuutoreita, vip- ja kummiopiskelijoita. Myös liikuntatuutorointia jatketaan, jonka haku on muuten auki nyt!

POKA opiskelijan hyvinvoinnin tukena
POKA on myös ollut mukana erilaisissa kampanjoissa, esimerkiksi päihteettömyyteen, seksuaaliterveyteen ja mielenterveyteen liittyen. Kampanjat lisäävät tietoutta näistä aiheista, ja kannustavat ajattelemaan myös erilaisista näkökulmista.

Liikuntavälineitä POKAn jäsenille
POKA hankki uusia liikuntavälineitä lainattavaksi POKAn jäsenille maksutta. Maksuttomat urheiluvälineet madaltavat kynnystä liikkumiseen, eikä opiskelijan ei tarvitse välttämättä hankkia omia liikuntavälineitä. Lähde kokeilemaan lumikenkäilyä tai lähde pelaamaan vaikka sulkapalloa, katso ohjeet liikuntavälineiden lainaamiseen täältä!

YTHS-palvelut tulevat Tikkarinteen kampukselle 2021 tammikuussa!
POKA on ollut aktiivisesti osallistumassa YTHS-palveluiden laajentumista koskeviin palavereihin ja kokouksiin. Näihin osallistuminen on pitänyt POKAn ajan tasalla laajentumisesta, sekä auttaa palveluista tiedottamista opiskelijoille. YTHS-palvelut tarjoaa laajat opiskelijaa lähellä olevat terveyspalvelut paikallisesti sekä valtakunnallisesti tutkinto-opiskelijoille.

Karelian terveys- ja turvallisuustarkastukset muun muassa sisäilmaan liittyen
POKAn edustajat osallistuivat Karelian terveys- ja turvallisuustarkastuksiin Wärtsilässä ja Tikkarinteellä. Molemmilla kampuksilla on kesän aikana tehty korjauksia ja ilmanvaihtoa on tehostettu sisäilman laadun parantamiseksi. Laki velvoittaa valvomaan rakennuksia kolmen vuoden välein. Molempia kampuksia tarkasteltiin monipuolisesti eri opiskelijahyvinvoinnin näkökulmista (esteettömyys, psyykkistä ja fyysistä terveyttä tukeva ympäristö, tehdyt korjaustoimenpiteet).

POKAlla on sisäilmaryhmässä edustaja ja toimimme ryhmässä aktiivisesti. Muistathan, että sinulla on edelleen oikeus tehdä sisäilmailmoitus terveydenhoitajille, jos koet sisäilmasta johtuvaa oireilua. Tuothan ilmoituksessa mahdollisimman yksityiskohtaisesti esiin, missä tiloissa oireilet ja miten oireet ilmenevät. Muista opiskeluympäristöön liittyvistä epäkohdista voit tehdä riski-ilmoituksen kampukselta.