Hae POKAn hallitukseen vuodelle 2019!

Hae POKAn hallitukseen vuodelle 2019!

Opiskelijakunta POKA hakee uusia huipputyyppejä hallitukseen! Hallitus on POKAn aktiivisin toimielin, joka yhdessä henkilöstön kanssa vastaa opiskelijakunnan toiminnasta eli mm. hallinnosta, edunvalvonnasta ja tapahtumista. Haemme hallitukseen puheenjohtajaa sekä 4–6 varsinaista jäsentä. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta, vaan toimijat perehdytetään tehtävään! Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 2019, ja hallituksen jäsenille maksetaan pientä palkkiota. Tehtävään vaaditaan voimassaoleva POKAn jäsenyys.

Lähetä avoin hakemus sähköpostilla osoitteeseen 25.11. klo 23.59 mennessä. Valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa maanantaina 26.11.2018. klo 18 alkaen. Hakijoiden toivotaan pääsevän kokoukseen kertomaan lisää itsestään!
Lisätietoja:
Robert Kuhlmann, hallituksen puheenjohtaja (, 044 060 6473)
Nina Yletyinen, pääsihteeri (, 044 060 6472)Hallitus jakaa vastuutehtävät keskenään ennen toimikauden alkua, mutta voit jo hakemuksessasi ilmoittaa, mikäli jokin pesti kiinnostaa sinua. Viime vuosina hallituksen jäsenillä on ollut muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä:


PUHEENJOHTAJA
Hallituksen puheenjohtaja johtaa opiskelijakunnan jokapäiväistä toimintaa. Hpj johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja toimii opiskelijakunnan pääasiallisena edustajana erilaisissa tapaamisissa. Hpj toimii pääsihteerin lähiesimiehenä ja delegoi tehtäviä muille hallituksen jäsenille. Hpj pitää yllä suhteita sidosryhmiin (mm. Karelia, SAMOK, muut opiskelijakunnat, ISYY ja Joensuun kaupunki) sekä seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.

VARAPUHEENJOHTAJA
Hallituksen varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena ja hoitaa johtotehtäviä ja edustustyötä tämän poissaollessa. Hvpj:n pääasiallisena tehtävänä on tukea puheenjohtajaa sekä hallituksen jäseniä työssään, mutta hänelle voidaan antaa järjestäytymisessä myös oma vastuusektori.

KOULUTUSPOLITIIKKA
Koulutuspoliittinen vastaava, eli tuttavallisemmin kopo, seuraa koulutuksen laatua ja siihen liittyviä muutoksia osallistumalla ja vaikuttamalla mm. Karelian koulutuksen kehittämisryhmässä. Lisäksi kopo tekee yhteistyötä Karelian henkilöstön kanssa koulutukseen liittyvissä asioissa.

SOSIAALIPOLITIIKKA
Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo hoitaa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten opiskelijaterveydenhuollon ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämistä ja niihin vaikuttamista. Tulevina vuosina sopo pääsee seuraamaan amk-opiskelijoille laajentuvan YTHS:n toteutumista. Lisäksi sopo on mukana mm. Opiskelijoiden mielenterveyspäivän toteuttamisessa Kareliassa.

TAPAHTUMAT
Tapahtumavastaava johtaa tapahtumatiimiä, hoitaa lupa-asiat, hankkii sponsoreita ja pitää kaikki langat käsissään. Tapahtumavastaava tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien, kuten järjestöjen, jaostojen ja yritysten, kanssa. Tapahtumavastaavana pääset luomaan uutta ja kehittämään POKAn vanhoja tapahtumia toimivammiksi.

KANSAINVÄLISYYS
Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu kv-tuutoroinnin ja kummiopiskelijatoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä POKAn kv-koordinaattorin kanssa. Kv-vastaava huolehtii, että POKAn toiminta on myös kansainvälisille opiskelijoille saavutettavaa ja näkyvää, ja tekee yhteistyötä Karelian kv-toimiston kanssa mm. vaihtareiden orientaatiopäivien suunnittelussa. Yhteistyö kv-tuutoreiden ja -opiskelijoiden kanssa tapahtuu englanniksi.

VIESTINTÄ
Viestintävastaava on päävastuussa POKAn viestinnästä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Viestintävastaava kehittää POKAn toiminnan näkyvyyttä ja markkinointia, päivittää sosiaalista mediaa ja nettisivuja sekä kokoaa tiedotteita ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Viestintävastaavalla on vapaat kädet osaamisensa mukaan tuottaa POKAlle myös esim. grafiikkaa tai videosisältöjä.

LIIKUNTA
Liikuntavastaava kehittää Sykettä-liikuntapalvelua yhdessä liikuntasuunnittelijan kanssa sekä ideoi ja toteuttaa matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Ensi vuonna liikuntavastaava pääsee mukaan uuden liikuntatuutoritoiminnan pilotointiin ja kehittämiseen Kareliassa.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT
Häirintäyhdyshenkilöt toimivat puolueettomina kuuntelijoina, joihin kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, jos kokee opiskeluympäristössä esim. kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Häirintäyhdyshenkilö voi tarvittaessa ja asianomaisen niin halutessa ohjata tämän asiansa kanssa eteenpäin. Häirintäyhdyshenkilöt perehdytetään tehtäväänsä.Tulevien viikkojen aikana nykyiset hallituksen jäsenet kertovat työstään ja vastaavat kysymyksiin POKAn Instagram storyssa (@varmapoka), josta ne tallennetaan profiilin kohokohtiin joten ne säilyvät myös 24 tunnin jälkeen. Kannattaa käydä tutustumassa mikäli toiminta kiinnostaa! Kaikkiin nykyisen hallituksen jäseniin voi myös olla yhteydessä, yhteystiedot löydät täältä.