Karelian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty

Karelian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty

Kiitos vastauksista aiemmin toteuttamaamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn loppuvuodesta 2021. Kyselyn tulokset toimitettiin Karelian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivittävälle työryhmälle. Päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa Karelian sivuilta.

POKA on nostanut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden yhdeksi kärkikohdakseen vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa koskien POKAn järjestämää yhteisöllistä toimintaa, tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa. POKA panostaa omassa ja tuutoreiden järjestämässä toiminnassa ensikin vuonna alkoholittoman toiminnan painottamiseen. Olemme myös aloittaneet koordinoimaan perheellisten opiskelijoiden toimintaa. POKA on vienyt eteenpäin opiskelijapalautetta kyselyn tulosten mukaisesti eteenpäin. Palautetta on viety eteenpäin mm. sukupuolineutraalien vessojen tarpeesta kampuksille ja ryhmätöiden ryhmäjaosta opettaja- eikä opiskelijavetoisesti. Viemme palautetta ravintolatoimikuntaan koskien vegaanisen lounaan sisältöä ja saatavuutta alkuvuodesta 2022. Olemme vieneet palautetta eteenpäin koskien luokkatilojen ergonomisuutta ja selvitämme tapaa, jolla viedä asiaa käytäntöön.

POKAn kaiken toiminnan lähtökohtana on toisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen. Vuonna 2021 laadittiin POKAn toimintaa koskeva Code of Conduct. Myös vastauksissanne esiintuotu nollatoleranssi kiusaamiselle toimii POKAn toiminnan periaatteena. Mikäli kohtaat syrjintää, häirintää tai kiusaamista, olethan luottamuksella yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihimme. Vuonna 2022 otamme käyttöön Tule sellaisena kuin olet -merkin, joka näkyy toiminnassamme ja viestinnässämme.