Liikuntatuutorointikyselyn vastausten yhteenveto

Liikuntatuutorointikyselyn vastausten yhteenveto

Liikuntatuutorointikyselyn vastausten yhteenveto


POKA ja SYKETTÄ-liikuntapalvelut toteuttivat toukokuussa 2019 liikuntatuutorointiin liittyvän kyselyn Karelian opiskelijoille. Liikuntatuutorointi on keväällä 2019 aloitettu pilotti Kareliassa. Liikuntatuutoroinnin tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita liikunnan pariin ja edistää opiskelijoiden liikunnallista elämäntapaa.

Kysely toteutettiin POKAn facebookin kautta ja liikuntatuutoreiden välittämänä. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi ja englanniksi. Kyselyyn vastasi 36 Karelian opiskelijaa. Vastaajista 10 opiskelee metsätaloutta, 9 terveydenhoitotyötä, 6 matkailua, 5 fysioterapiaa, 3 hoitotyötä, 2 liiketaloutta ja 1 tietojenkäsittelyä. Vastaajista 78% on 1. vuoden opiskelijoita, 14% 2. vuoden opiskelijoita ja 8% 3. vuoden opiskelijoita.

Vastaajista 72% kertoi harrastavansa liikuntaa itsenäisesti/perheen/kavereiden kanssa, 31% kertoi käyttävänsä SYKETTÄ-liikuntapalveluita, 25% käyttää kaupallisia liikuntapalveluita, 6% kunnan/yhdistysten/opistojen liikuntapalveluita ja 19% muita liikuntapalveluita. 17% ei käytä järjestettyjä liikuntapalveluja ja 6% ei harrasta liikuntaa. Vastaajien oli mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto.

63% vastaajista kertoi liikkuvansa yhdessä opiskelukavereiden kanssa. Yhteisiä liikuntamuotoja olivat pallopelit (5 vastaajaa), lenkkeily (4), kuntosalilla käynti (4), SYKETTÄ-tunneilla käynti (3), pyöräily (2), jumpassa käynti ja retkeily. 37% vastaajista ei liiku yhdessä opiskelukavereiden kanssa. Syiksi mainittiin halu liikkua mieluummin yksi (4 vastaajaa), asuminen etäällä opiskelukavereista (3), läheisiksi muodostuneiden opiskelukaverisuhteiden puute (2), yhteisen tekemisen/harrastusten puute (2), taitotasojen erot (2) ja se, että yhdessä vietetty aika opintojen parissa riittää.

Liikuntatuutoreiden järjestämänä vastaajia kiinnostaisi eniten luokan ryhmähenkeä nostattava yhteinen tekeminen (69% vastaajista), maksuttomista ja edullisista liikuntapalveluista tiedottaminen (69%) ja maksuttomien liikuntapalvelujen järjestäminen (69%). Kaikki esitetyt vaihtoehdot saivat kuitenkin kannatusta seuraavasti: uusiin liikuntalajeihin tutustuminen (64%), muiden saman alan eri vuosikurssien opiskelijoihin tutustuminen liikunnan merkeissä (56%), liikunnalliset tapahtumat (53%), matalan kynnyksen mahdollisuudet aloittaa liikkuminen/lisätä liikuntaa (50%), Karelian opetuksen kehittäminen kohti liikkuvaa korkeakoulua (vaikuttamistyö istumisen vähentämiseksi ja aktiivisuuden ja toiminnallisuuden lisäämiseksi) (44%), Koulupäivien aikaisen aktiivisuuden lisääminen ja istumisen vähentäminen esimerkkiä näyttämällä ja neuvoja jakamalla (39%), muiden alojen opiskelijoihin tutustuminen liikunnan merkeissä (36%), liikuntaan tai aktiivisuuteen liittyvät leikkimieliset kilpailut tai kampanjat (36%) ja tiedon jakaminen liikunnan hyödyistä ja tsemppaaminen liikuntaan somessa (22%). Muuksi liikuntatuutoreiden järjestämäksi aktiviteeteksi ehdotettiin lajikokeilu kaksin liikuntatuutorin kanssa. Vastaajien oli mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto.

Kyselyn tuloksia käytetään suunniteltaessa syyskauden 2019 liikuntatuutoreiden järjestämää toimintaa.