Se loppu NYT!

Se loppu NYT!

Opiskelijakunta POKAN NYT-hanke, joka alkoi tammikuussa 2021 on nyt tullut päätökseensä. NYT-hankkeen kärkitavoitteet oli vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, vähentää yksinäisyyden kokemuksia sekä tukea opiskelijoiden elämänhallinnan taitojen ja -valmiuksien kehittymistä. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin POKAn hyvinvointityötä tukemaan opiskelijoita erityisesti korona-aikana, mutta myös katse kohti tulevaisuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia jatkossakin.

Hankkeen aikana tuotettiin monipuolisia toimintoja vapaa-ajan Into toimintaan sekä järjestettiin erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja opintopiiritoimintaa. Opiskelijoita kannustettiin osallistumaan erilaisiin teemoitettuihin vapaa-ajan aktiviteetteihin, kuten Into-iltojen tietovisoihin ja lautapelailuun, IntoSportin monipuoliseen liikunnalliseen tarjontaan tai IntoAfterin online pelailuihin. Itseopiskeluviikko keväällä sekä kesäaika huomioitiin erikseen ja hanke mahdollisti toiminnan järjestämisen myös näinä loma-aikoina. Toiminta oli avointa kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja toimintaa suunniteltiin ja kehitettiin opiskelijoiden toiveiden mukaisesti hankkeen aikana. POKAn Discord-palvelin toimi alustana etäyhteisöllisyydelle ja sitä kehitettiin hankkeen aikana palvelemaan opiskelijoita entistäkin monipuolisemmaksi erilaisten kanavien ja toimintojen muodossa. Lisäksi NYT-hanke ja Joensuun SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalvelut julkaisivat somekokonaisuuden opiskelijoille tarkotetuista SYKKEEN maksuttomista palveluista.

Yksin ei kukaan olisi voinut yltää sellaisiin tuloksiin ja toiminnan määriin - isossa roolissa POKAn NYT-hankkeessa olivat vertaistuutorit, Sporttituutorit, VIP (Välittämisen IlmaPiiri) -opiskelijat ja muut POKAn aktiivitoimijat. Myös tiivis yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun ja Joensuun SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan palveluiden kanssa mahdollisti toimivan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä tukevan hyvinvointiverkoston toimimisen läpi hankkeen. NYT-hanke haluaa kiittää lämpimästi kaikkia hankkeen aikana toimineita yhteistyöverkostoja ja jokaista hankkeen toimintaan osallistunutta henkilöä. Yhdessä olemme saaneet niin paljon aikaan!

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA haluaa jatkaa opiskelijoille suunnattua hyvinvointityötä NYT-hankkeen päättymisen jälkeen. POKAn vuoden 2022 toimintasuunnitelman kärkiteemoja ovat opiskelijoiden hyvinvointi ja yhteisöllisyyden edistäminen. Myös yksinäisyyden kokemusten vähentäminen on tärkeää opiskelijakunnan hyvinvointityössä. NYT-hankkeen loppukyselyn palautetta käytetään osana toiminnan suunnittelua ja useita NYT-hankkeessa hyväksi todettuja käytäntöjä otetaan osaksi POKAn toimintaa ja toimintasuunnitelmaa. Lisäksi POKA näkee, että opiskelijakuntien hyvinvointityö myös valtakunnallisesti tulee olemaan kasvava osa opiskelijakuntien työkenttää.

Käy kurkkaamassa tallenne NYT-hankkeen loppuwebinaarista, jossa julkaistiin hankkeen keskeiset tulokset ja suunnattiin katse kohti tulevaisuuden hyvinvointityötä POKAssa. Nähdään yhdessä toisemme jatkossakin - yhteisö rakentuu meidän jokaisen työllä. <3