Only in Finnish: Tule mukaan kummiopiskelijaksi! Haku on auki

Tule mukaan kummiopiskelijaksi! Haku on auki

Kummiopiskelijoiden tehtävänä on tutustuttaa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita korkeakouluopintoihin. Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kummiopiskelijoiden kausi on lokakuusta 2023 huhtikuuhun 2024. Kummiopiskelijat auttavat valmentavan koulutuksen opiskelijoita tutustumaan toisiinsa, opiskeluun korkeakoulussa, korkeakouluyhteisöön jne. Vietämme mukavaa aikaa yhdessä, teemme retkiä ja opimme toinen toisiltamme uusista kulttuureista. Kummiopiskelija toimii suomen kielellä, jotta valmentavan opiskelijat saavat samalla harjoitella kieltä. Toiminta on ollut todella pidettyä ja POKA tarjoaa toimintaan resurssit.


Täytä lomake 12.10. mennessä Kummiopiskelijoita valitaan max. 10. Kummiopiskelijoiden perehdytys järjestetään pian hakuajan päättymisen jälkeen kummiopiskelijoille sopivana ajankohtana. Kummiopiskelijatoiminnasta saa myös opintopisteitä 1-5 op tuntimäärästä riippuen.


Mahtavakausi jälleen tulossa - liity iloiseen kummiporukkaan!

Lisätietoja: