Vaalikuulutus 2017

Vaalikuulutus 2017

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA järjestää edustajiston vaalit 20.11.2017 klo 08.00 - 23.11.2017 klo 16.00. Vaalit järjestetään sähköisesti. Edustajiston vaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun lukuvuodelle 2017-2018 tai syyslukukaudelle 2017. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeuden voi varmistaa POKAn toimistoilta toimiston aukioloaikoina ja äänioikeutettujen luetteloon kohdistetut oikaisuvaatimukset tulee jättää kirjallisesti ensimmäiseen vaalipäivään mennessä.

Opiskelijakunta POKAn edustajistoon valitaan 12 jäsentä. Loput ehdokkaat toimivat varajäseninä. Edustajiston toimikausi on vuosi 2018. Vaalit suoritetaan suhteellisina listavaaleina. Ehdokaslistaan voi asettaa enintään 18 ehdokasta ja ehdokas voi kuulua vain yhteen (1) listaan kerrallaan. Listan ehdokkaan/ehdokkaiden on nimettävä listalle asiamies, jonka on oltava opiskelijakunnan jäsen. Vaalilistan nimessä on esiinnyttävä sana “vaalilista” ja jos kyseessä on vaaliliitto, vaaliliiton nimessä on oltava sana “vaaliliitto”.

Ilmoittautumisessa käytetään keskusvaalilautakunnan hyväksymää lomaketta, jonka voi saada opiskelijakunnan toimistolta tai tulostaa POKAn internetsivuilta. Vaalilista ja ehdokaslomakkeet tulee toimittaa POKAn Tikkarinteen tai Wärtsilän toimistolle 3.11. klo 14 mennessä. Listan ja ehdokaslomakkeet voi toimittaa myös postitse. Edustajiston vaaleihin voivat asettua ehdolle kaikki opiskelijakunnan jäsenet.

Vaalit järjestetään sähköisesti 20.11.2017 klo 08.00 - 23.11.2017 klo 16.00.

Vaalilistan ilmoittautumislomake

Ehdokaslomake

Lisätietoja:
- Pääsihteeri Nina Yletyinen, puh. 044 060 6472,
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Mari Ikonen, puh. 044 060 6473,
- www.pokapoka.fi
- www.facebook.com/opiskelijakuntapoka