Vaalikuulutus 2023

Vaalikuulutus 2023

Karelia-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta POKA järjestää edustajiston vaalit 06.11.2023 klo 12.00 - 08.11.2023 klo 12.00.

Vaalit järjestetään sähköisesti.

Edustajiston vaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun lukuvuodelle 2023-2024 tai syyslukukaudelle 2023. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautuneet päätoimiset opiskelijat.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeuden voi varmistaa POKAn toimistoilta toimiston aukioloaikoina 30.10.2023 alkaen. Äänioikeutettujen luetteloon kohdistetut oikaisuvaatimukset tulee jättää kirjallisesti ensimmäiseen vaalipäivään mennessä.

Opiskelijakunta POKAn edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä. Loput ehdokkaat toimivat varajäseninä. Edustajiston toimikausi on vuosi 2024.

Ehdokkaaksi asettuminen

Edustajiston vaaleihin voivat asettua ehdolle kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Vaalit suoritetaan suhteellisina listavaaleina.

Ilmoittautumisessa käytetään keskusvaalilautakunnan hyväksymää ehdokaslomaketta, jonka voi saada opiskelijakunnan toimistoilta tai tulostaa POKAn nettisivuilta. Ehdokkaan tulee kuulua myös vaalilistaan. Vaalilistaan voi asettaa enintään kahdeksantoista (18) ehdokasta ja ehdokas voi kuulua vain yhteen (1) listaan kerrallaan. Listan ehdokkaan/ehdokkaiden on nimettävä listalle asiahenkilö, jonka on oltava opiskelijakunnan jäsen. Vaalilistan nimessä on esiinnyttävä sana “vaalilista”.
Vaalilistat ja ehdokaslomakkeet tulee toimittaa POKAn Tikkarinteen toimistolle 23.10.2023 klo 15.00 mennessä. Listat ja ehdokaslomakkeet voi toimittaa myös postitse.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Nina Yletyinen, puh. 044 060 6472,
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Joonas Sallinen,

Ehdokaslomake

Vaalilistalomake