Vetoomus opiskelijoiden toimeentulosta Savo-Karjalan kansanedustajille

Tämä viesti on lähetetty kaikille Savo-Karjalan kansanedustajille yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn kanssa.


''Arvon Savo-Karjalan kansanedustaja,

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA ovat todella huolissaan hallituksen uudesta asumistukilakiesityksestä. Vasta muutamia kuukausia sitten voimaan astunut opintotukilakiuudistus on leikannut opiskelijoiden tuista jo neljänneksen – miksi opiskelijoilta halutaan leikata yhä enemmän?

Hallituksen esittämä niin sanottu osa-asunnon normi koskisi tällä hetkellä viidesosaa opiskelijoista. Normi leikkaisi heidän asumistuestaan 20 prosenttia. Tällä uudistuksella hallitus ajaa opiskelijat pois kimppakämpistä, soluasunnoista sekä pienistä alle 20 neliön yksiöistä. Sen sijaan, että saataisiin säästöjä laskemalla tukia, opiskelijat muuttavat isompiin asuntoihin käyttäen asumistukea enemmän. Lisäksi opiskelijat joutuvat elämään entistä enemmän lainalla muiden tukien ollessa niin pienet, etteivät ne riitä välttämättä edes vuokran maksuun.

Tämä hallituksen jatkuva opiskelijoiden tukien muuttaminen tuo niin nykyisille kuin tuleville opiskelijoille jatkuvaa stressiä omasta toimeentulosta eikä luo heille opiskelurauhaa. Uudessa korkeakouluvisiossa esitettiin, että puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Jatkuvalla tukien leikkaamisella tähän ei päästä. Me opiskelijajärjestöt olemme todella huolissamme siitä, kuinka paljon leikkaukset tulevat näkymään opiskelijoidemme hyvinvoinnissa. Opiskelijoiden jaksaminen on jo nyt ongelma, samoin kuin yksinäisyys ja syrjäytyminen. Opiskelemisen yksi tarkoitus on tuottaa osaavaa työvoimaa, onko Suomen tulevaisuudesta siis järkevää leikata?


Me Savo-Karjalan opiskelijakunnat toivommekin, että Te puhuisitte meidän opiskelijoiden sekä osaavan ja jaksavan Savo-Karjalan puolesta. Meissä opiskelijoissa on tulevaisuus, mutta me olemme täällä myös nyt.


Mari Ikonen
Hallituksen puheenjohtaja
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA


Emmi Soukkanen
Hallituksen puheenjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA''