POKA ratkaisee opiskelijana olemisen haasteita sekä kehittää aktiivisesti parempaa ammattikorkeakoulua.

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelian opiskelijat. Opiskelijakunnan asema on lakisääteinen.POKAn tärkein tehtävä valvoa ja ajaa opiskelijoiden etua. POKA tarjoaa Karelian opiskelijoille opiskelijakortin, jolla saa valtakunnallisia ja paikallisia etuja.


Lisäksi POKA järjestää monia muita palveluita, kuten tuutoroinnin, vip-toiminnan (välittämisen ilmapiiri), tapahtumia ja liikuntapalveluja Sykettä-hankkeen kautta. Opiskelijakunta POKA nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja työryhmiin.