POKA ratkaisee opiskelijana olemisen haasteita ja kehittää aktiivisesti parempaa ammattikorkeakoulua

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelian opiskelijat. Opiskelijakunnan asema on lakisääteinen. POKAn tärkein tehtävä on valvoa ja ajaa opiskelijoiden etua. POKA tarjoaa Karelian opiskelijoille opiskelijakortin, jolla saa valtakunnallisia ja paikallisia etuja. POKA ajaa opiskelijoiden etua valtakunnallisesti yhteistyössä muiden opiskelijakuntien ja -järjestöjen sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kanssa.


Lisäksi POKA järjestää monia muita palveluita, kuten tuutoroinnin, vip-toiminnan (välittämisen ilmapiiri), tapahtumia ja liikuntapalveluja Sykettä-korkeakoululiikunnan kautta. Opiskelijakunta POKA nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja työryhmiin.