POKA pitää puoliasi

Opiskelijoilta opiskelijoille


Opiskelijakunta POKA valvoo ja ajaa opiskelijoiden etua, ratkaisee opiskelijana olemisen haasteita ja kehittää aktiivisesti parempaa ammattikorkeakoulua. Edunvalvonnan lisäksi POKA tarjoaa Karelia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille opiskelijakortin, jolla saa lukuisia etuja paikallisesti ja valtakunnallisesti.

POKA vastaa myös Karelia-ammattikorkeakoulun tuutoritoiminnasta ja järjestää erilaisia tapahtumia sekä matalan kynnyksen Into vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijoiden liikuntapalvelut POKA tarjoaa SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan kautta. POKA on myös mukana Karelia-ammattikorkeakoulun VIP-toiminnassa (Välittämisen Ilmapiiri), minkä pyrkimyksenä on lisätä yhteishenkeä ja välittämistä.Karelia-amk:n opiskelijat voivat liittyä POKAn jäseneksi ja POKAn jäsenet voivat hakea POKAn hallitukseen tai edustajistoon, infograafi.

Ei mikään iltapäiväkerho


Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA on julkisoikeudellinen yhteisö joka toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Opiskelijakunnan asema on lakisääteinen.

Opiskelijakunta POKA nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja työryhmiin, jotta opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi jo päätöksentekovaiheessa. POKA ajaa opiskelijoiden etua valtakunnallisesti yhteistyössä muiden opiskelijakuntien ja -järjestöjen sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kanssa.