Kaikilla opiskelijakunta POKAn jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita opiskelijakunnalle. Aloitteella voit ottaa kantaa POKAn toimintaa tai tuoda esiin asioita mitä haluaisit opiskelijakunnan edistävän. Aloite tulee allekirjoittaa ja se osoitetaan opiskelijakunnan hallitukselle. Hallitus käsittelee aloitteen kuukauden kuluessa sen saapumisesta ja laatii siitä lausunnon. Tarvittaessa hallitus kutsuu aloitteen allekirjoittajan/allekirjoittajat mukaan kokoukseen. Aloitteen käsittelee myös opiskelijakunnan edustajisto seuraavassa kokouksessaan.

Aloitteen voi toimittaa opiskelijakunta POKAn Tikkarinne- tai Wärtsilä-kampuksen toimistoille tai sähköpostitse osoitteeseen .

Lisätietoja aloitteista saat olemalla yhteydessä POKAn toimijoihin. Yhteystiedot löydät täältä.

Ote POKAn säännöistä:

9 § Aloiteoikeus
Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä̈ on oikeus tehdä̈ aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon kuukauden kuluessa.

Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.