Edunvalvonta

POKA tuo äänesi kuuluviin Karelia-ammattikorkeakoulussa, sekä kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Oletko huomannut kehittämisen kohteita opinnoissasi, Kareliassa, POKAn toiminnassa tai Joensuussa korkeakoulukaupunkina? Esim. koetko ongelmia opetuksen laadussa, ohjauksessa, opintojaksojen sisällössä tai kuormittavuudessa, tulevatko opintopisteesi myöhässä tai oletko kohdannut epäasiallista tai epäoikeudenmukaista tai epätasapuolista kohtelua?

Ota asia puheeksi ensin opettajan kanssa. Mikäli asia ei etene, täytä mikä mättää? -lomake. Käsittelemme edunvalvontatapaukset aina kiireellisinä ja luottamuksella ja olemme yhteydessä sinuun ja viemme asiaa yhdessä eteenpäin.

Täytä mikä mättää? -lomake


Olemme tänäkin lukuvuonna ratkoneet jo kasan pulmia, esimerkiksi liittyen opintojen kuormittavuuteen, lukujärjestyksiin, vapaasti valittaviin opintoihin jne. Toimimme myös valtakunnallisella kentällä yhteistyössä muiden opiskelijakuntien kanssa vaatien mm. parannuksia opintotukeen, opiskeluterveydenhuoltoon jne.