Edunvalvonta

POKAn tärkein tehtävä


Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta on POKAn tärkein tehtävä. POKA pitää opiskelijoiden puolia ja tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin Karelian kampuksilta aina kunnalliselle ja valtakunnalliselle tasolle asti.

Ratkomme vuosittain useita pulmia liittyen muun muassa opintojen kuormittavuuteen, opetuksen laatuun, myöhästyneisiin opintopisteisiin, henkilöiden välisiin ongelmiin sekä muihin epäkohtiin. Toimintamme ulottuu paikallisesta yhteistyöstä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Joensuun kaupungin kanssa myös valtakunnalliseen vaikuttamiseen muiden opiskelijakuntien rinnalla.

Läheisyysperiaate edellä


POKA toimii Karelia-ammattikorkeakoulun läheisyysperiaatteen mukaan ja rohkaisemmekin opiskelijoita olemaan ensin yhteydessä opettajaan. Useimmat opiskelijoiden kokemat ongelmat ratkeavat helpoimmin ja nopeimmin ottamalla mahdolliset pulmat puheeksi suoraan opettajan kanssa.

Mikäli asian käsittely ei kuitenkaan etene, POKAlta saat apua täyttämällä Mikä mättää? -lomakkeen tai olemalla meihin suoraan yhteydessä. Kaikki edunvalvontatapaukset käsitellään aina kiireellisinä ja luottamuksella.