VAALIKUULUTUS


Karelia-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta POKA järjestää edustajiston vaalit 4.11.2019 klo 08.00 - 6.11.2019 klo 16.00.

Vaalit järjestetään sähköisesti.

Edustajiston vaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä, jotka ovat
suorittaneet jäsenmaksun lukuvuodelle 2019-2020 tai syyslukukaudelle 2019. Jäseneksi
voivat liittyä kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautuneet päätoimiset
opiskelijat.


Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeuden voi varmistaa POKAn toimistoilta
toimiston aukioloaikoina 22.10.2019 alkaen. Äänioikeutettujen luetteloon kohdistetut
oikaisuvaatimukset tulee jättää kirjallisesti ensimmäiseen vaalipäivään mennessä.
Opiskelijakunta POKAn edustajistoon valitaan 12 jäsentä. Loput ehdokkaat toimivat
varajäseninä. Edustajiston toimikausi on vuosi 2020.Ehdokkaaksi asettuminen

Edustajiston vaaleihin voivat asettua ehdolle kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Vaalit
suoritetaan suhteellisina listavaaleina.
Ilmoittautumisessa käytetään keskusvaalilautakunnan hyväksymää ehdokaslomaketta,
jonka voi saada opiskelijakunnan toimistoilta tai tulostaa POKAn nettisivuilta. Ehdokkaan
tulee kuulua myös vaalilistaan. Vaalilistaan voi asettaa enintään 18 ehdokasta ja ehdokas
voi kuulua vain yhteen (1) listaan kerrallaan. Listan ehdokkaan/ehdokkaiden on nimettävä
listalle asiahenkilö, jonka on oltava opiskelijakunnan jäsen. Vaalilistan nimessä on
esiinnyttävä sana “vaalilista”.


Vaalilistat ja ehdokaslomakkeet tulee toimittaa POKAn Tikkarinteen tai Wärtsilän toimistolle
21.10.2019 klo 14.00 mennessä. Listat ja ehdokaslomakkeet voi toimittaa myös postitse.


Lisätietoja:
- Pääsihteeri Nina Yletyinen, puh. 044 060 6472,
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aino Pesonen, puh. 050 569 3463,

- www.pokapoka.fi
- www.facebook.com/opiskelijakuntapoka
Edustajiston vaalit Facebookissa

Vaalilistalomake

Ehdokaslomake