Vaalikuulutus

Karelia-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta POKA järjestää edustajiston vaalit 16.11.2021 klo 9.00 - 18.11.2021 klo 9.00. Vaalit järjestetään sähköisesti.

Edustajiston vaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun lukuvuodelle 2021-2022 tai syyslukukaudelle 2021. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautuneet päätoimiset opiskelijat.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeuden voi varmistaa POKAn toimistoilta toimiston aukioloaikoina 8.11.2021 alkaen. Äänioikeutettujen luetteloon kohdistetut oikaisuvaatimukset tulee jättää kirjallisesti ensimmäiseen vaalipäivään mennessä.

Opiskelijakunta POKAn edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä. Loput ehdokkaat toimivat varajäseninä. Edustajiston toimikausi on vuosi 2022.

Ehdokkaaksi asettuminen

Edustajiston vaaleihin voivat asettua ehdolle kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Vaalit suoritetaan suhteellisina listavaaleina.

Ilmoittautumisessa käytetään keskusvaalilautakunnan hyväksymää ehdokaslomaketta, jonka voi saada opiskelijakunnan toimistoilta tai tulostaa POKAn nettisivuilta. Ehdokkaan tulee kuulua myös vaalilistaan. Vaalilistaan voi asettaa enintään kahdeksantoista (18) ehdokasta ja ehdokas voi kuulua vain yhteen (1) listaan kerrallaan. Listan ehdokkaan/ehdokkaiden on nimettävä listalle asiahenkilö, jonka on oltava opiskelijakunnan jäsen. Vaalilistan nimessä on esiinnyttävä sana “vaalilista”.

Vaalilistat ja ehdokaslomakkeet tulee toimittaa POKAn Tikkarinteen toimistolle 1.11.2021 klo 14.00 mennessä. Listat ja ehdokaslomakkeet voi toimittaa myös postitse.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Nina Yletyinen, puh. 044 060 6472,
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jere Mykkänen,

Vaalilistan ilmoittautumislomake
Ehdokaslomake