Kansainvälisyys

POKA huomioi kansainväliset opiskelijat


Karelia-ammattikorkeakoulun monikulttuurinen opiskeluympäristö näkyy myös POKAn toiminnassa. Ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita POKAn jäseniksi ja mukaan tapahtumiin sekä toimintaan.

Matalan kynnyksen toimintaan on helppo tulla mukaan. Uusiin ihmisiin tutustuminen on mutkatonta ja kielimuuri matala, sillä kouluenglannilla pärjää mainiosti. Kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuminen saattaa innostaa hakemaan vaihto-opiskelijaksi Karelian kumppanikorkeakouluihin, mikä voi omalta osaltaan avata uusia ovia tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kotikansainvälistymisen tukena


POKA vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden tuutoreiden kouluttamisesta sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden vertaistuutoreiden kouluttamisesta. Tuutorit toimivat kansainvälisten opiskelijoiden tukena heidän kotiutuessaan uuteen opiskelukaupunkiinsa sekä sopeutuessaan uuteen opiskeluympäristöönsä. Kansainvälisille tuutoreille tuutoritoiminta tarjoaa mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen, kielitaidon kehittämiseen sekä esiintymisvalmiuksien ja organisointikykyjen parantamiseen.

Lue lisää vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista englanninkielisiltä sivuiltamme.

Lisätietoja: Paula Hirvonen,