Kansainvälisyys

POKA huomioi kansainväliset opiskelijat


Karelia-ammattikorkeakoulun monikulttuurinen opiskeluympäristö näkyy myös POKAn toiminnassa. Ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita POKAn jäseniksi ja mukaan tapahtumiin sekä toimintaan, kuten Dynamo- ja liikuntatuutori-iltoihin.

Matalan kynnyksen toimintaan on helppo tulla mukaan. Uusiin ihmisiin tutustuminen on mutkatonta ja kielimuuri matala, sillä kouluenglannilla pärjää mainiosti. Kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuminen saattaa innostaa hakemaan vaihto-opiskelijaksi Karelian kumppanikorkeakouluihin, mikä voi omalta osaltaan avata uusia ovia tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kotikansainvälistymisen tukena


POKA vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun . POKAn hallituksen kansainvälisyysvastaava toimii yhteistyössä kansainvälisyys- ja viestintäasiantuntijan ja kansainvälisten tuutoreiden kanssa.