Kansainväliset tuutorit | International Tutors ITU

Kansainvälisiä tuutoreita (International Tutors ITU) koulutetaan vaihto-opiskelijoille ja englanninkielisen International Business -koulutusohjelman tutkinto-opiskelijoille vertaistuutoreiksi. Vaihto-opiskelijoita tulee kaksi kertaa vuodessa yhteensä 80–100 eri koulutusohjelmiin. Hakuaika kv-tuutoriksi on sama kuin vertaistuutoreilla ja valinnat tehdään haastattelujen perusteella. Kv-tuutori voi toimia samaan aikaan myös oman koulutusohjelmansa vertaistuutorina. Englanninkieliset koulutukset tehtäviin järjestetään keväällä ja loppukesästä ennen syyslukukauden alkua.

HAKUAIKA LUKUVUODELLE 2019–2020 tammi-helmikuussa 2019