Kansainvälinen tuutorointi, ITU

POKA vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälisten tuutoreiden (International Tutors, ITU) kouluttamisesta. Kansainväliset tuutorit toimivat kansainvälisten opiskelijoiden tukena heidän kotiutuessaan uuteen opiskelukaupunkiinsa sekä sopeutuessaan uuteen opiskeluympäristöönsä. kansainvälisille tuutoreille tuutoritoiminta tarjoaa mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen, kielitaidon kehittämiseen sekä esiintymisvalmiuksien ja organisointikykyjen parantamiseen. Karelia-ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain yhteensä noin 80-100 eri koulutusohjelmien vaihto-opiskelijaa.

Kansainvälisiä tuutoreita koulutetaan vaihto-opiskelijoille ja englanninkielisen International Business -koulutusohjelman tutkinto-opiskelijoille vertaistuutoreiksi. Englanninkieliset koulutukset tehtäviin järjestetään keväällä ja loppukesästä ennen syyslukukauden alkua. Hakuaika kansainväliseksi tuutoriksi on sama kuin vertaistuutoreilla ja valinnat tehdään haastattelujen perusteella. Tiedotamme tarkemmasta hakuajasta erikseen sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillamme.

Kansainvälisten tuutoreiden tehtävät eroavat hieman toisistaan. Vaihto-opiskelijoiden tuutorit tukevat ja auttavat saapuvia vaihto-opiskelijoita käytännön asioissa sekä opiskelussa heidän vaihto-opintojensa ajan. Vaihto-opiskelijat saapuvat Kareliaan kahdesti vuodessa, joten vaihto-opiskelijatuutoreiden tuutoroitavat vaihtuvat kesken lukuvuoden. International Business -koulutusohjelman vertaistuutorit tukevat ja auttavat koulutusohjelmansa ensimmäisen vuoden opiskelijoita koko lukuvuoden ajan.

Kansainvälisestä tuutoroinnista vastaa POKAn , joka toimii yhteistyössä POKAn hallituksen kansainvälisyysvastaavan kanssa.