NYT - Nähdään yhdessä toisemme

NYT-hanke on päättynyt! Hankkeen loppuwebinaarin tallenteen voit katsoa täältä. Loppuwebinaarissa esiteltiin hankkeen keskeiset tulokset ja suunnattiin katse kohti POKAn tulevaisuuden hyvinvointityötä. Lue myös NYT-hankkeesta julkaistu myös artikkeli POKAn blogista.

// NYT-project has ended. Read the final article about the NYT-project from POKA's blog.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiskelijakunta POKA toteutti Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saatavalla avustuksella NYT - Nähdään yhdessä toisemme -hankkeen. Hankeaika oli 1.1.2021-28.1.2022.

OKM on nimennyt hankkeen korkeakoulupoliittisesti tärkeäksi hankkeeksi. Myönnetyllä avustuksella edistetään korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta. Avustus käytetään opiskelijakunnan hyvinvointityöhön ja tavoitteena on opiskelijakunnan hyvinvointityön vahvistaminen ja kehittäminen. Avustuksella jatketaan POKAn toiminnassa kehitettyjä ja hyväksi havaittuja toimintamalleja ja palveluiden tarjoamista.

Hankkeen päätavoitteet

1) vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia,
2) vähentää yksinäisyyden kokemuksia sekä
3) tukea opiskelijoiden elämänhallinnan taitojen ja -valmiuksien kehittymistä.

Hankkeen aikana tehtävät konkreettiset toimenpiteet

1) Kehitetään ja toteutetaan VIP-toimintaa.
2) Koulutetaan ja tuetaan tuutoreita etätuutoroinnin toteuttamisessa ja etäyhteisöllisyyden vahvistamisessa.
3) Kehitetään ja ylläpidetään POKAn Discord-palvelinta, järjestetään etäyhteisöllisyyttä tukevia toimia sekä vahvistetaan ja kehitetään etäyhteisöllisyyttä.
4) Järjestetään tarpeenmukaisia vertaistukitoimia opiskelijoiden opintojen etenemisen, hyvinvoinnin sekä elämänhallinnan taitojen kehittymisen tueksi.
5) Järjestetään matalan kynnyksen Into vapaa-ajan toimintaa
6) Kootaan SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan palvelukokonaisuus.

Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tarvelähtöistä toimintaa sekä vastata opiskelijoiden tarpeisiin. Hankkeella ja sen toimilla halutaan myös vahvistaa Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä tavoittaa ja kiinnittää yhteisön ulkopuolelle jääneitä opiskelijoita. Hankkeessa tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä sekä vahvistetaan verkostoja.

NYT-hanke on ollut mahtava ponnahduslauta uusille innovaatioille ja toiminut alustana uusille toimintamalleille. Hyviä käytänteitä tullaan jatkossakin ylläpitämään POKAn jokapäiväisessä toiminnassa hankkeen päättymisen jälkeen.

Liity mukaan POKAn Discordiin osaksi etäyhteisöämme!

Avainsanat: AMK-opiskelija, yhteisöllisyys, hyvinvointi, yksinäisyys, elämänhallintataidot - ja valmiudet

****************************************************************************************************

Euroopan unionin sosiaalirahaston logo. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.Elinkeino-, liikenne- ja ympäriskökeskuksen logo.

Opiskelija opiskelijan tukena arjessa eli OOTA-hankkeen logo.

OOTA -hanke opiskelijan tukena


Opiskelijakunta POKA toteutti Euroopan Unionilta saadun hanketuen avulla OOTA - Opiskelija opiskelijan tukena arjessa -hankkeen. Hankkeen kesto oli 1.5.-31.12.2020.

Hankkeen tavoitteena oli

Hankkeen myötä opiskelijakunta POKAlle kehitettiin uusia toimintamalleja ja palveluita opiskelijoiden yhteisöllisyyden, osallisuuden, opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi.

Hankkeen aikaisia toimenpiteitä olivat: