OOTA - Opiskelija opiskelijan tukena arjessa

Euroopan unionin sosiaalirahaston logo. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.Elinkeino-, liikenne- ja ympäriskökeskuksen logo.

Opiskelija opiskelijan tukena arjessa eli OOTA-hankkeen logo.

OOTA-hanke opiskelijan tukena


Opiskelijakunta POKA toteuttaa Euroopan Unionilta saatavan hanketuen avulla OOTA - Opiskelija opiskelijan tukena arjessa -hankkeen. Hankkeen kesto on 1.5.-31.12.2020.

Hankkeen tavoitteet ovat:


Hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet


Tavoitteisiin pyritään seuraavanlaisilla toimenpiteillä: