Tuutorointi


Opiskelijakunta POKA järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun tuutoroinnin. Vertaistuutoroinnin ydinajatus on opiskelijoiden toisilleen antama tuki ja apu opiskelussa ja oppimisessa. Vertaistuutorointi perustuu opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, jossa jaetaan tietoa, taitoja ja kokemuksia.

Opiskelijakunta POKA rekrytoi ja kouluttaa tuutorit kerran vuodessa. Rekrytointi tapahtuu vuosittain alkukeväästä. Kevään 2019 haku käynnissä NYT: 14.1.-3.2. Tuutorin yhteistyötahoja ovat POKAn tuutori- ja edunvalvontasihteeri, muut tuutorit, opot sekä opettajatuutorit.

Lisäksi tuutoritoimintaa kehittää ja järjestää POKAn tuutorijaosto. Jos olet kiinnostunut tuutorijaoston toiminnasta, ota yhteyttä tuutorisihteeriin, .