Tuutorointi

POKA tuutoroinnin järjestäjänä


Karelia-ammattikorkeakoulun tuutoritoiminta on POKAn järjestämää. Vertaistuutoroinnin ydinajatus on opiskelijoiden toisilleen antama tuki ja apu opiskelussa sekä oppimisessa. Vertaistuutorointi perustuu opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, jossa jaetaan tietoa, taitoja ja kokemuksia. Vertaistuutorit tekevät yhteistyötä muiden tuutoreiden lisäksi myös POKAn ohjauksen ja edunvalvonnan asiantuntijan sekä tuutorivastaavan ja Karelian opinto-ohjaajien sekä opettajatuutorien kanssa. POKAn tuutorijaosto kehittää ja järjestää tuutoritoimintaa.

Tuutoriksi hakeminen


POKA rekrytoi sekä kouluttaa tuutorit vuosittain alkukeväästä. Tiedotamme tarkemmasta hakuajasta erikseen sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillamme. Mikäli olet kiinnostunut, .