Häirintäyhdyshenkilöt

POKAlla on nimetty kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin voit luottamuksellisesti ottaa yhteyttä, jos koet opiskeluympäristössäsi häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Häirintäyhdyshenkilöstä saat puolueettoman kuuntelijan, eikä jatkotoimenpiteisiin ryhdytä ilman suostumustasi.

Samuli Palonen

Aino Pesonen


Voit ottaa yhteyttä myös opintokuraattoriin.
Päivi Laakkonen,