Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

POKAn hallitus 2024

Hallituksen puheenjohtaja (sosiaalipolitiikka, yhdistys- ja jaostoyhteistyö):

Joonas Sallinen

p. 044 060 6473

Hallituksen varapuheenjohtaja (koulutuspolitiikka, tapahtumat, yhdenvertaisuus):

Anni Tirkkonen


Hallituksen jäsenet:

Jonna Varis (tuutorointi, jäsenhankinta, liikunta, yritys- ja yhteistyö, tapahtumat):

Ville Kangas (viestintä, yhdenvertaisuus, kansainvälisyys)

Riku Väkeväinen (kansainvälisyys)