Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


Hallituksen puheenjohtaja (työelämäyhteydet, yritysyhteistyö):


Nanne Ratilainen
/ puh. 044 060 6473


Hallituksen varapuheenjohtaja (koulutuspolitiikka):

Joni Kettunen


Hallituksen jäsenet:

Emilia Hyvärinen (sosiaalipolitiikka, tuutorivastaava)


Telma Kaalimaa (liikunta)


Tytti Laamanen (tapahtumat, järjestöt ja jaostot)


Tanja Venäläinen (kansainvälisyys)


Karoliina Keski-Kastari (viestintä)