Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

POKAn hallitus 2021


Hallituksen puheenjohtaja
(järjestöt ja jaostot sekä yritysyhteistyö):

Mirka Laine