Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


Hallituksen puheenjohtaja (työelämäyhteydet, yritysyhteistyö):

Robert Kuhlmann
/ puh. 044 060 6473

Hallituksen varapuheenjohtaja (edunvalvonta, viestintä):

Mira Pamola


Hallituksen jäsenet:

Nanne Ratilainen (koulutuspolitiikka)

Meeri Jukkala (sosiaalipolitiikka, opiskeluhyvinvointi, opiskelijapalaute)

Joni Kettunen (liikunta)

Samuli Palonen (järjestöt ja jaostot, tapahtumat)

Aino Pesonen (kansainvälisyys)