Mikä mättää?

POKA opiskelijoiden edunvalvojana


Oletko huomannut kehittämisen kohteita opinnoissasi, Kareliassa, POKAn toiminnassa tai Joensuussa korkeakoulukaupunkina? Koetko ongelmia opetuksen laadussa, ohjauksessa, opintojaksojen sisällössä tai kuormittavuudessa? Tulevatko opintopisteesi myöhässä tai oletko kohdannut epäasiallista, epäoikeudenmukaista tai eriarvoistavaa kohtelua?

Ratkomme vuosittain useita pulmia liittyen muun muassa opintojen kuormittavuuteen, opetuksen laatuun, myöhästyneisiin opintopisteisiin, henkilöiden välisiin ongelmiin sekä muihin epäkohtiin. Toimintamme ulottuu paikallisesta yhteistyöstä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Joensuun kaupungin kanssa myös valtakunnalliseen vaikuttamiseen muiden opiskelijakuntien rinnalla.

Läheisyysperiaate edellä


POKA toimii Karelia-ammattikorkeakoulun läheisyysperiaatteen mukaan ja rohkaisemmekin opiskelijoita olemaan ensin yhteydessä opettajaan. Useimmat opiskelijoiden kokemat ongelmat ratkeavat helpoimmin ja nopeimmin ottamalla mahdolliset pulmat puheeksi suoraan opettajan kanssa, minkä takia rohkaisemmekin opiskelijoita olemaan ensin yhteydessä opettajaan.

Mikäli asian käsittely ei kuitenkaan etene, POKAlta saat apua täyttämällä Mikä mättää? -lomakkeen. Lomakkeen täytettyäsi olemme sinuun yhteydessä, jotta voimme viedä asian yhdessä eteenpäin. Kaikki edunvalvontatapaukset käsitellään aina kiireellisinä ja luottamuksella.